LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY

 

 

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

 

Tôi tên: …………………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:..............................................................................................

Nhiệm vụ được giao là:.............................................................................................................

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

-         Khiển trách bằng văn bản;

-         Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;

-         Sa thải.

.........., Ngày       tháng      năm

(Người viết kiểm điểm ký, ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.