CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ………, Chúng tôi bao gồm các bên:

BÊN A: BÊN CHO THUÊ (chọn một trong các đề xuất dưới đây)

* Trường hợp tài sản là tài sản chung của vợ chồng:

Họ và tên: ......................................................................................... Sinh ngày: .............................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): .......................................................... Sinh ngày: .............................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

Điện thoại: ................................................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

 

* Trường hợp tài sản là tài sản của cá nhân:

Họ và tên: ......................................................................................... Sinh ngày: .............................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................

 

* Trường hợp tài sản là tài sản của tổ chức

Tên tổ chức: ......................................................................................................................................

Tên nước ngoài (nếu có): ..................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): .........................................................................................................................

Trụ sở tại: ..........................................................................................................................................

Giấy phép hoạt động số: ……………………….. ngày …… tháng …… năm …… do …………………………………………… cấp.

Điện thoại: ................................................................ Email: ............................................................

Đại diện là: ........................................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

 

BÊN B: BÊN THUÊ

Họ và tên: ......................................................................................... Sinh ngày: .............................

Số CMND: ............................................ Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................

 

Hai bên đồng ý kí kết hợp đồng thuê nhà chung cư với các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

1.1.            Bên A là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ số ………….... tọa lạc tại …… đường …….……… phường (xã) ………… quận (huyện) ………… thành phố (tỉnh) …………… theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ................... ngày ....... tháng ......... năm ........... do ………………………. cấp.

1.2.            Bên A đồng ý cho Bên B thuê toàn bộ căn hộ trên với các chi tiết sau:

-          Loại nhà: .......................................................

-          Số phòng ngủ: ...............................................

-          Diện tích sử dụng: ........................................

-          Mục đích thuê: ..............................................

-          Số lượng người ở tối đa: ...............................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ NHÀ

Thời hạn ủy quyền là … năm, kể từ ngày ...... tháng .... năm ....... đến ngày ...... tháng .... năm ......

ĐIỀU 3: TIỀN THUÊ NHÀ, TIỀN ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1.            Tiền thuê nhà:

3.1.1.      Tiền thuê nhà là: ………………. VND/tháng (Bằng chữ: ………………………………).

3.1.2.      Ngày hiệu lực tính tiền thuê nhà là ngày ……/……/………

3.1.3.      Tiền thuê nhà không bao gồm:

a.       Các khoản thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế phí khác liên quan đến việc cho thuê căn hộ.

b.      Phí giữ xe, chi phí điện, nước, dịch vụ vệ sinh, phí quản lí, điện thoại, truyền hình cáp, internet, … Các chi phí này do Bên B thanh toán theo khối lượng tiêu thụ thực tế và hóa đơn do đơn vị cung cấp dịch vụ phát hành hàng tháng.

3.1.4.      Điều chỉnh tiền thuê: sau mỗi ….. năm của thời hạn thuê bắt đầu tính từ ngày tính tiền thuê, tiền thuê sẽ điều chỉnh tăng ……% so với tiền thuê của năm liền trước đó.

3.2.            Tiền đặt cọc:

3.2.1.      Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: ……………… VND (Bằng chữ: …………………..) tương đương ……… tháng tiền thuê nhà ngay sau khi ký hợp đồng này.

3.2.2.      Bên A sẽ giữ tiền cọc trong suốt thời hạn thuê để làm cơ sở tuân thủ Hợp đồng của Bên B. Tiền đặt cọc được hoàn trả cho Bên B theo các quy định tại Điều 7.

3.3.            Phương thức thanh toán:

3.3.1.      Tiền thuê nhà được thống nhất sẽ thanh toán bằng Việt Nam Đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3.3.2.      Bên B thanh toán tiền thuê nhà cho Bên A theo định kỳ 3 tháng/lần bắt đầu từ ngày hiệu lực tính tiền thuê nhà. Thời hạn chậm thanh toán từng đợt không quá …… ngày.

ĐIỀU 4: BÀN GIAO CĂN HỘ

Bên A bàn giao căn hộ ngay sau khi nhận được tiền thuê căn hộ 03 tháng đầu tiên. Bên A sẽ giao cho Bên B một bộ chìa khóa bao gồm …… chìa và …… thẻ từ, nội thất theo phụ lục đính kèm cho Bên B vào ngày bàn giao.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1.            Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

5.1.1.      Bàn giao căn hộ và nội thất cho Bên B theo đúng Hợp đồng này và Phụ lục kèm theo Hợp đồng này.

5.1.2.      Đảm bảo Bên B có toàn quyền sử dụng ổn định căn nhà và không có bất kì giới hạn nào trong thời gian thuê.

5.1.3.      Đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người thuê hoặc cung cấp các giấy tờ cần thiết để Bên B tự thực hiện.

5.1.4.      Chỉ dẫn cho Bên B thực hiện các quy định của tòa nhà và khu vực.

5.2.            Bên A có các quyền sau đây:

5.2.1.      Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận.

5.2.2.      Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau:

-          Không trả tiền thuê đúng kỳ hạn thanh toán.

-          Sử dụng căn hộ không đúng mục đích thuê.

-          Làm căn hộ hư hỏng nặng (thay đổi kết cấu mặt bằng căn hộ khi chưa có sự đồng ý chủ căn hộ, làm hư hỏng hệ thống thoát nước gây thấm sàn, hư hỏng hệ thống điện gây chập, sàn nhà bong tróc gạch).

-          Sửa chữa, sửa đổi căn hộ mà không có sự đồng ý của Bên A.

-          Không tuân thủ nội quy tòa nhà và bị Quản lý tòa nhà nhắc nhở trên 03 lần bằng văn bản.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1.            Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

6.1.1.      Thanh toán đủ tiền nhà đúng hạn. Nếu thanh toán chậm 10 ngày sau ngày cuối cùng thanh toán như đã thỏa thuận tại Điều 3.3.2, Bên B bị phạt 0.2% tiền thuê trên số ngày trả chậm. Nếu thanh toán chậm 20 ngày sau ngày cuối cùng thanh toán như đã thỏa thuận tại điều 3.3.2, Bên A có quyền chấm dứt việc cho thuê và Bên B không có quyền yêu cầu hoàn trả bất cứ chi phí nào. Nếu Bên B đi vắng hoặc ra nước ngoài thì Bên B phải có trách nhiệm ủy quyền cho người khác thay mặt trả tiền thuê nhà đúng hạn.

6.1.2.      Sử dụng căn hộ đúng mục đích và tuân thủ đúng pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bên B đăng ký số người ở được theo đăng ký tạm trú từ ban đầu và không tự ý đưa người khác vào ở thêm khi chưa có sự đồng ý từ Bên A.

6.1.3.      Giữ gìn căn hộ sạch sẽ, sửa chữa những hư hỏng do Bên B gây ra. Tự sửa chữa những hư hỏng của trang thiết bị nội thất do lỗi Bên B gây ra trong quá trình sử dụng.

6.1.4.      Tuân thủ đúng theo nội quy tòa nhà.

6.1.5.      Thanh toán đầy đủ các khoản tiền điện, nước, internet, phí giữ xe, … trong suốt thời gian thuê và trước khi thanh lý hợp đồng này.

6.1.6.      Trao trả căn hộ cho Bên A và nội thất trong tình trạng hoạt động bình thường và nguyên vẹn như lúc nhận (ngoại trừ những hao mòn tự nhiên) khi hợp đồng hết hiệu lực. Nếu có hư hỏng nặng như: làm thay đổi màu sắc, hình dáng và công năng của các thiết bị và căn hộ như lúc bàn giao thì Bên B có trách nhiệm bồi thường.

6.1.7.      Trường hợp Bên B thay đổi mặt bằng thiết kế bên trong căn hộ phải được Bên A chấp thuận. Bên B có nghĩa vụ phải trả lại thiết kế mặt bằng ban đầu nếu Bên A yêu cầu khi chấm dứt hợp đồng. Mọi chi phí sửa chữa Bên B phải chi trả, nếu chi phí sửa chữa Bên A chi trả thì sẽ trừ vào tiền cọc.

6.1.8.      Cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết để Bên A làm thủ tục đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương (nếu cần thiết).

6.2.            Bên B có các quyền sau đây:

6.2.1.      Nhận căn hộ theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này.

6.2.2.      Được tiếp tục thuê theo các điều khoản đã thỏa thuận với Bên A như trong hợp đồng này trong trường hợp có sự thay đổi của Chủ sở hữu căn hộ.

6.2.3.      Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên A có một trong những hành vi sau đây:

-          Tự ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

-          Tăng giá thuê trong thời gian hợp đồng có hiệu lực trừ quy định tại Điều 3.1.4.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1.            Hợp đồng này có thể được chấm dứt theo sự thỏa thuận của hai Bên hoặc theo quy định của Hợp đồng này.

7.2.            Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn thì Bên A phải hoàn trả tiền đặt cọc cho Bên B và bồi thường số tiền tương đương 100% tiền đặt cọc cho Bên B trừ các trường hợp quy định tại Điều 5.2.2. Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản tiền điện, nước, internet, phí giữ xe, … đã sử dụng trong thời gian sử dụng căn hộ.

7.3.            Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn thì Bên B sẽ không được Bên A hoàn trả lại tiền cọc trừ các trường hợp quy định tại Điều 6.2.3.

7.4.            Khi kết thúc hợp đồng thuê, Bên A hoàn trả tiền đặt cọc cho Bên B ngay sau khi kiểm tra lại căn hộ, trang trí nội thất không bị hư hỏng và Bên B không còn nợ bất kỳ khoản chi phí nào như: Phí giữ xe, chi phí điện, nước, dịch vụ vệ sinh, phí quản lí, điện thoại, truyền hình cáp, internet, … trong thời gian thuê căn hộ.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

8.1.            Tuân thủ đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng này.

8.2.            Nếu có bất kì tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan tới  nào hoặc có sự vi phạm của một bên, hai bên sẽ nỗ lực giải quyết bằng những phương thức thương lượng, hoà giải trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi. Nếu các bên không thể giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải, tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết tại toà án có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam.

8.3.            Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung hợp đồng này phải lập thành văn bản mới có giá trị thực hiện.

8.4.            Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành hai (02) bản chính. Mỗi bên giữ một bản chính có giá trị pháp lý ngang nhau.

 

BÊN A

(ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.