HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Hợp đồng số:[…]

Hôm nay, ngày […] tháng […] năm […] tại […]

Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA HÀNG (GỌI LÀ BÊN A)

Tên: […];

Địa chỉ trụ sở chính: […];

Điện thoại: […];

Fax: […];

Tài khoản chính: […];

Mã số doanh nghiệp: […];

Người đại diện: […];

Chức vụ: […];

BÊN SẢN XUẨT (GỌI LÀ BÊN B)

Tên: […];

Địa chỉ trụ sở chính: […];

Điện thoại: […];

Fax: […];

Tài khoản chính: […];

Mã số doanh nghiệp: […];

Người đại diện: […];

Chức vụ: […];

Xét thấy Bên A có nhu cầu mua nông sản để sản xuất kinh doanh và Bên B có nhu cầu bán nông sản để duy trì sản xuất và đời sống. Vì vậy hai Bên đã thống nhất ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm  (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) như sau:

Điều 1.  Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán sản phẩm bơ với chi tiết như sau:

STT

Tên

Loại

Số lượng

Giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn chất lượng và quy cách hàng hóa Bên B phải bảo đảm như sau: […]

Chất lượng hàng hóa […] theo quy định của […];

Quy cách hàng hóa: […];

Bao bì đóng gói: […];

Thời gian cam kết  mua hàng của Bên A  là […] năm kể từ ngày […] đến […];

Điều 2.  Giá cả và phương thức thanh toán

-            Giá cả được tính theo giá thị trường trong mỗi đợt giao hàng

-            Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán bằng tiền mặt cho Bên B ngay khi Bên B giao hàng trong mỗi đợt giao hàng  

Điều 3.  Phương thức giao hàng

Thời gian giao nhận: từ ngày […] tháng […] năm […]  đến ngày […] tháng […] năm trong thời gian Bên A cam kết mua hàng của Bên B;

Bên A thông báo lịch nhận hàng  cụ thể cho Bên B trước thời gian thu hoạch trước ít nhất 7 ngày để Bên B chuẩn bị. Nếu độ chín của hàng hóa sớm hơn hay muộn hơn so với lịch đã thỏa thuận trước Bên B đề nghị Bên A xem xét chung toàn vùng để có thể điều chỉnh lịch giao hàng có lợi nhất cho cả hai Bên;

Địa điểm giao nhận: Bên A sẽ chở xe tải tới vườn của Bên B tại […] để cân và thu mua hàng hóa.

Điều 4.  Kiểm tra hàng hóa

Bên B phải tạo điều kiện cho Bên A kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng cho Bên B;

Bên B không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại nào sau khi Bên A kiểm tra hàng và nhận hàng. Với những hư hại khiếm khuyết mà Bên A phải biết hoặc biết mà không báo cho Bên B ngay khi kiểm tra xong hàng;

Bên B phải chịu trách nhiệm vể những khiếm khuyết của hàng hóa mà Bên mua hoặc đại diện của Bên mua đã kiểm tra nếu các khiếm khuyết của hàng hóa không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bẳng biện pháp thông thường và Bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó  nhưng không thông báo cho Bên mua.

Điều 5.  Trách nhiệm của Hai Bên

Nếu Bên A không đến nhận hàng đúng lịch đã thỏa thuận thì mọi tổn thất hư hại phát sinh sau ngày nhận hàng thì Bên B phải chịu và phải chịu thêm chi phí bảo quản trong những ngày chưa đến nhận hàng;

Bên B có trách nhiệm chuẩn bị đủ hàng. Khi Bên A đến nhận hàng đúng theo lịch mà không có đủ hàng theo thoat thuận phải bồi thường thiệt hại mà Bên A gặp phải;

Khi đến nhận hàng: Người nhận hàng của Bên A phải xuất trình giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền hợp pháp cho Bên A cấp. Nếu có sự tranh chấp về số lượng và chất lượng hàng hóa thì phải lập biên bản tại chỗ, có chữ ký của người đại diện của mỗi Bên;

Sau khi nhận hàng: Các Bên giao và nhận hàng phải lập biên bản giao nhận hàng hóa xác nhận rõ số lượng, chất lượng hàng hóa có chữ ký của người giao nhận của mỗi Bên. Mỗi Bên giữ một bản;

Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng;

Bên nào không thực hiện đúng, thực hiện không đầy đủ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bị phạt bồi thường thiệt hại ;

Mức phạt vi phạm về số lượng, chất lượng , giá cả, thời gian và địa điểm phương thức thanh toán do hai Bên thỏa thuận ghi vào hợp đồng như sau:

-               Mức phạt về không đảm bảo thời gian: […];

-               Mức phạt về sai địa điểm: […];

-               Mức phạt về chậm thanh toán: […];

Điều 6.  Chia sẻ rủi ro và biến động trên thị trường.

Trường hợp phát hiện hoặc có dấu hiệu bất khả kháng thì mỗi Bên phải thông báo kịp thời cho nhau cùng bàn bạc cách khắc phục và khẩn trương có gắng phòng tránh, khắc phục hậu quả của bất khả kháng. Khi bất khả kháng xảy ra, hai Bên cùng tiến hành theo đúng các thủ tục của pháp luật, lập biên bản về tổn thất cả hai Bên;

Trường hợp giá cả thị trường biến động gây thua thiệt quá khả năng tài chính của  một trong các Bên thì hai Bên phải bàn bạc giá sao cho có lợi nhất cho cả hai Bên.

Điều 7.  Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các Bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;

Trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai Bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Trung tâm trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

Điều 8.  Điều khoản chung

Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản của Hợp đồng này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại do hành vi vi phạm Hợp đồng gây ra, không được làm điều gì có ảnh hưởng, phương hại đến Bên kia dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có);

Các Bên có đầy đủ thẩm quyền để ký kết Hợp đồng này và có khả năng thực hiện phù hợp các điều kiện và các điều khoản của Hợp đồng;

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản cùng thực hiện;

Nếu có bất kỳ vi phạm nào xảy ra thì Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu Bên bi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng này gây ra, mức phạt do hai Bên thỏa thuận .

ĐẠI ĐIỆN BÊN A

Ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI ĐIỆN BÊN A

Ký và ghi rõ họ tên

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.