HƯỚNG DẪN SOẠN MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ TRONG HỢP ĐỒNG 

Thegioiluat.vn

Hợp đồng được kí kết trong thực tế có nội dung vô cùng đa dạng, Chắc chắn rằng sẽ không có một hợp đồng mẫu chung, chặt chẽ cho tất cả mọi trường hợp. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng, tuỳ từng trường hợp, từng hoàn cảnh cụ thể, các bên có thể thêm vào những điều khoản pháp lý để làm hợp đồng trở nên chặt chẽ, chuyên nghiệp.

Bài viết này hướng đến việc giới thiệu tới quý khách hàng một số điều khoản pháp lý và những điều khoản mẫu do chúng tôi sưu tầm và soạn thảo thuận tiện cho việc khách hàng sử dụng:

1.         Điều khoản Sự kiện bất khả kháng – Force Majeure

Sự kiện bất khả kháng có thể hiểu là những sự kiện mà việc xảy ra sự kiện đó không thể lường trước và không thể ngăn chặn được những ảnh hưởng của chúng

Một số vấn đề liên quan đến sự kiện bất khả kháng:

-           Như thế naò là sự kiện bất khả kháng

Biện pháp ngăn ngừa: quy định rõ những loại sự kiện nào được xem là sự kiện bất khả kháng trong Hợp đồng.

-           Nghĩa vụ thông báo trong sự kiện bất khả kháng

Biện pháp ngăn ngừa: Quy định rõ khoảng thời gian mà bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng

-           Nghĩa phụ đề phòng, khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Biện pháp ngăn ngừa: trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng cần áp dụng tất cả các biện pháp trong phạm vi và khả năng có thể để làm giảm tối đa thiệt hại trên tinh thần trách nhiệm và thiện chí.

MẪU ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG – FORCE MAJEURE EVENT

2.         Điều khoản Giải quyết tranh chấp

Nội dung này xác định cơ quan nào sẽ là cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp giữa các bên có phát sinh tranh chấp. Đối với các tranh chấp thương mại có hai hệ thống cơ quan giải quyết tranh chấp phổ biến là TOÀ ÁN và TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI. Mỗi phương pháp giải quyết tranh chấp đều có những ưu và nhược điểm nhất định.

TOÀ ÁN

TRỌNG TÀI

Nhiều cấp xét xử

Trong trường hợp phán quyết sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, vụ việc sẽ được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm

Phán quyết trọng tài là chung thẩm

Phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng, các bên có nghĩa vụ phải tuân thủ theo phán quyết của trọng tài

Thủ tục tố tụng, thành phần hội đồng xét xử phải tuân thủ theo các quy định pháp luật

Các bên có thể tự thoả thuận chọn trọng tài viên và tác động tới thủ tục tố tụng trọng tài.

Xét xử toà án mang tính công khai

Uy tín, danh dự của các bên tranh chấp có thể bị ảnh hưởng do tính công khai này. Ngoài ra trong nhiều trường hợp có thể làm lộ bí mật kinh doanh của các bên

Xét xử trọng tài không mang tính công khai

Quá trình và nội dung trọng tài giải quyết vụ việc là “chuyện riêng” giữa các bên. Do đó việc giải quyết tranh chấp sẽ ít ảnh hưởng đến danh dự , uy tín hay làm lộ các bí mật kinh doanh của các bên.

 

Quý khách hàng lưu ý:

Trong trường hợp quý hàng muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp trọng tài, khách hàng cần ghi rõ nội dung trọng tài vào trong Hợp đồng và vui lòng tham khảo các điều khoản mẫu của chúng tôi trong quá trình soạn thảo hợp đồng.

MẪU ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TOÀ ÁN

MẪU ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI

3.         Điều khoản Luật áp dụng – Governing law

MẪU ĐIỀU KHOẢN LUẬT ÁP DỤNG – GOVERNING LAW

4.         Mẫu điều khoản Chuyển giao/Hợp đồng phụ - Assignment/Subcontracting

MẪU ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN GIAO/HỢP ĐỒNG PHỤ - ASSIGNMENT/SUBCONTRACING

5.         Điều khoản Giới hạn trách nhiệm – Limit of Liability

MẪU ĐIỀU KHOẢN GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM – LIMIT OF LIABILITY

6.         Điều khoản thông báo – Notification

MẪU ĐIỀU KHOẢN THÔNG BÁO – NOTIFICATION

7.         Điều khoản hiệu lực từng phần  - severability

MẪU ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC TỪNG PHẦN  - SEVERABILITY
8.         Điều khoản ngôn ngữ  - Language
MẪU ĐIỀU KHOẢN NGÔN NGỮ - LANGUAGE
9.         Điều khoản bảo mật thông tin - Confidentiality 
MẪU ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT THÔNG TIN - CONFIDENTIALITY

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.