Trước khi quyết định đầu tư dự án vào Khu CNC, nhà đầu tư có thể tham khảo các thông tin liên quan như lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu CNC, các sản phẩm công nghệ cao khuyến khích đầu tư, các tiêu chí dự án công nghệ cao tại trang thông tin điện tử Khu CNC: http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án (Theo mẫu);

b) Đề xuất dự án đầu tư (Theo mẫu);

c) Nhà đầu tư là cá nhân: Chứng minh nhân dân (Đối với nhà đầu tư Việt Nam)/Hộ chiếu (Đối với nhà đầu tư nước ngoài). Nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất hoặc một trong các tài liệu sau: Cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc thuyết minh năng lực tài chính;

đ) Bản Giải trình công nghệ hoàn chỉnh với đầy đủ nội dung bổ sung theo văn bản thông báo kết quả Giải trình công nghệ của Ban Quản lý Khu CNC;

e) Thỏa thuận thuê đất (Theo mẫu)/Thỏa thuận thuê nhà xưởng/Thỏa thuận thuê văn phòng;

g) Hợp đồng liên doanh/Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các thành viên (Nếu có);

h) Bản giải trình đáp ứng điều kiện theo ngành nghề (Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

*Ghi chú:

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ dự án bằng song ngữ Việt-Anh.

- Giấy tờ từ nước ngoài cần được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự.

- Giấy ủy quyền cho bên thứ ba đại diện chủ đầu tư nộp hồ sơ dự án (Nếu có).

BIỂU MẪU (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015)

STT

Mẫu văn bản và căn cứ áp dụng

Ký hiệu

1

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư)

Mẫu I.1

2

Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư - Điều 33, 34, 35Luật đầu tư)

Mẫu I.2

3

Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư - Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư)

Mẫu I.3

4

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư)

Mẫu I.4

5

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (Điểm a Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư)

Mẫu I.5

6

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng đối với trường hợp dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư - Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.6

7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng cho điều chỉnh dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư- (Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.7

8

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.8

9

Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Khoản 1Điều 46 Luật đầu tư)

Mẫu I.9

10

Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư)

Mẫu I.10

11

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Điểm a, b và c, Khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư)

Mẫu I.11

12

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.12

13

Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Khoản 1 Điều 23, Khoản 5 Điều 71 Luật đầu tư và Khoản 2 Điều 45 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

Mẫu I.13

 

 

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.