Huỷ hợp đồng là gì? tôi có thể huỷ hợp đồng trong trường hợp nào và trách nhiệm pháp lý liên quan?

Thân gửi anh/chị

Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý

- Bộ Luật dân sự 2015 ;

Ý kiến tư vấn

1. Hủy bỏ hợp đồng và trường hợp được quyền hủy bỏ hợp đồng

Hủy bỏ hợp đồng là việc một bên vi phạm những thỏa thuận được nêu trong hợp đồng và đó là căn cứ để chấm dứt thực hiện nghĩa vụ giữa các bên hoặc do pháp luật quy định. Theo đó, các bên cùng thống nhất hủy bỏ việc thực hiện nghĩa vụ giữa các bên trong trường hợp việc thực hiện này không còn phù hợp với lợi ích của các bên. Trong một số trường hợp khác, hủy bỏ hợp đồng được thực hiện theo ý chí của một bên khi có những hành vi vi phạm hợp đồng.

Điều 423 Bộ Luật dân sự quy định về việc Hủy bỏ hợp đồng như sau:
1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:
a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;
b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
c) Trường hợp khác do luật quy định.
2. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.
3. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.”

Như vậy, những trường hợp được quyền hủy bỏ hợp đồng được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 423 Bộ Luật dân sự 2015 và bên có quyền hủy bỏ hợp đồng sẽ không phải bồi thường thiệt hại trong những trường hợp này.

2. Trách nhiệm pháp lý

Sau khi hợp đồng bị hủy bỏ đồng nghĩa với việc hợp đồng không có hiệu lực, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại hoặc giải quyết tranh chấp.

Theo đó, Điều 427 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về Hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng như sau:

Điều 427. Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng
1. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.
2. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.
Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả.
Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
3. Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.
4. Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này và luật khác có liên quan quy định.
5. Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định tại các điều 423, 424, 425 và 426 của Bộ luật này thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.”

Trong một số trường hợp hủy bỏ hợp đồng mà không có căn cứ pháp luật hoặc không xác định được căn cứ để chấm dứt hợp đồng thì bên hủy bỏ hợp đồng được xem là bên vi phạm và có nghĩa vụ thực hiện những trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa các bên.

Như vậy,  đối với các trường hợp được quyền hủy bỏ hợp đồng người hủy bỏ hợp đồng sẽ không phải bồi thường thiệt hại cho bên vi phạm. Trường hợp hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ bên hủy bỏ hợp đồng được xem như bên vi phạm và phải thực hiện những trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của Anh/Chị về vấn đề nêu trên. Câu trả lời này chỉ mang tính chất tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp qua mục Câu hỏi trên Website http://thegioiluat.vn để được giải đáp thắc mắc.

 TRÂN TRỌNG

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.