Tôi cho người khác vay tiền mà người vay chậm trả nợ, ngoài nghĩa vụ trả nợ gốc và nợ lãi theo thoả thuận tôi có thể đòi thêm lãi suất chậm trả hay không và lãi suất chậm trả này được tính thế nào ? 

I. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày ngày 01/01/2017.

II. Ý kiến tư vấn:

Trường hợp của bạn là trường hợp cho vay có lãi vì vậy khi đến hạn mà bên vay chậm trả nợ thì ngoài việc phải trả lại tài sản cho Bên cho vay thì Bên vay phải trả lãi theo Khoản 5 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015:

"Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác".

 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định về lãi suất:

"Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ".
Mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 BLDS 2015 là 20%, nên trong trường hợp chậm trả nợ lãi suất chậm trả sẽ là 50% của 20%/ năm (tức là 10%/ năm tương đương với 0.83%/ tháng)
Như vậy, trong trường hợp đến thời hạn trả nợ mà Bên vay chậm thực hiện nghĩa vụ thì Bên vay phải:

Bên vay phải trả

Cách tính

Tài sản vay cho Bên cho vay

Nếu tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn;

Nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay nếu Bên cho vay đồng ý (Khoản 1, 2 Điều 466 BLDS 2015)

Lãi trên nợ gốc trong thời hạn hợp đồng vay

Nợ gốc x lãi suất vay đã thỏa thuận x thời hạn hợp đồng vay

(Điểm a, Khoản 5, Điều 466 BLDS 2015)

Lãi chậm trả

Nợ gốc x  lãi suất vay theo hợp đồng x thời hạn vay x 0.83% x thời gian chậm trả (Khoản 2, Điều 468 BLDS 2015)

Lãi trên nợ gốc quá hạn

 

Nợ gốc x (150% x lãi suất vay theo hợp đồng) x thời gian quá hạn (Điểm b, Khoản 5, Điều 466 BLDS 2015)

Ví dụ: Bạn cho anh B vay 200 triệu đồng với lãi suất 1.5%/ tháng, thời hạn hợp đồng vay là 15 tháng từ 01/04/2016 đến 01/07/2017.Đã quá hạn 05 tháng anh B mới thanh toán nợ gốc và lãi cho bạn. Vậy anh B phải trả cho bạn:
- Nợ gốc: 200 triệu đồng
- Lãi trên nợ gốc trong thời hạn hợp đồng vay: 200 triệu đồng x 15 x 1.5% = 45 triệu đồng
- Lãi chậm trả: 200 triệu đồng x 1,5% x 15 x 0.83% x 5 = 1.867.500 đồng
- Lãi trên nợ gốc quá hạn: 200 triệu đồng x 1.5% x 5 = 15 triệu đồng
 

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của Anh/Chị về vấn đề nêu trên. Câu trả lời này chỉ mang tính chất tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp qua mục Câu hỏi trên Website http://thegioiluat.vn để được giải đáp thắc mắc.

TRÂN TRỌNG

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.