Mẫu 01g - Kèm theo Thông số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

Tên tổ chức, nhân (1)
_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Số: ……. (2)

……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

 

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT,

TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

STT

Tên các thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động an toàn

trong sản xuất, kinh doanh

Thông số kỹ thuật chính

Xuất xứ

Năm sản xuất

Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất

Thời hạn hiệu chuẩn, kiểm định

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

 


( tên đóng dấu)

 

 Ghi chú:

                                                        

                 - (1): Tên tổ chức, nhân;

                 - (2): số hiệu văn bản của tổ chức, nhân đăng cấp điều chỉnh giấy phép;

                 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, nhân đăng cấp điều chỉnh Giấy phép đóng trụ sở chính.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.