TÊN CÔNG TY

Số:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

1.             THÔNG TIN CHUNG

Vị trí: ..................................................................................................................................     

Bộ phận: ............................................................................................................................

Quản lý trực tiếp: ................................................................................................................     

2.             MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Mục đích của bảng mô tả công việc này để xác định các yêu cầu đối với vị trí nhân viên kỹ thuật tạo điều kiện thực hiện hoạt động bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị điện, nước, trang thiết bị khác tại đơn vị phụ trách.

3.             NHIỆM VỤ

Trừ trường hợp Công ty có quy định khác, Người đảm nhận chức vụ nhân viên kỹ thuật Công ty    sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau:

3.1         Lập các bước công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm của từng mã hàng.

3.2         Dự trù trang thiết bị của các mã hàng sắp sản xuất.

3.3         Theo dõi từng bước công việc của từng mã hàng để kịp thời điều chỉnh trong sản xuất. Thống nhất thời gian chuẩn với Ban quản lý phân xưởng.

3.4         Lập bảng thống kê các mã hàng được thực hiện cho từng bộ phận trong tháng, báo cho bộ phận tài vụ lên bảng lương sản phẩm cho từng mã hàng.

3.5         Lập báo cáo định mức thời gian chuẩn, lập báo cáo phát sinh cho trưởng phòng sau khi các mã hàng được thực hiện.

3.6         Điều chỉnh các công đoạn nếu thấy không hợp lý.

3.7         Điều chỉnh thời gian phù hợp với tay nghề công nhân ở mức bình quân.

3.8         Đề nghị loại bỏ thao tác thừa.

3.9         Viết qui trình, thiết bị dụng cho từng công đoạn.

3.10     Tính thời gian cho từng công đoạn.

3.11     Kiểm tra bảng nhập công đoạn.

3.12     Sắp xếp các mẫu theo đúng thứ tự từ nguyên liệu đến phụ liệu tránh gây nhầm lẫn.  

3.13     Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

4.             QUYỀN HẠN

4.1     Được hưởng lương và các khoản trợ cấp khác theo chính sách của Công ty và pháp luật.

4.2     Các quyền, lợi ích khác theo chính sách của Công ty.

5.             ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

5.1         Số ngày làm việc trong tuần: ngày, từ thứ đến hàng tuần

5.2         Thời gian làm việc trong ngày như sau:

·      Sáng từ ……. giờ đến …… giờ.

·      Chiều từ …….. giờ đến …… giờ.

5.3         Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

5.4         Các chế hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

6.             CÁC YÊU CẦU

6.1         Trình độ học vấn:

-       ........................................................................................................................................

-       ........................................................................................................................................

6.2         Trình độ chuyên môn:

-       ........................................................................................................................................

-       ........................................................................................................................................

6.3         Trình độ ngoại ngữ:

-       ........................................................................................................................................

-       ........................................................................................................................................

6.4         Kinh nghiệm thực tế:

-       ........................................................................................................................................

-       ........................................................................................................................................

6.5         Phẩm chất đạo đức:

-       ........................................................................................................................................

-       ........................................................................................................................................

NGƯỜI NHẬN VIỆC

( Ký và ghi rõ họ tên)

( Tôi đồng ý các công việc được giao như trên)

NGƯỜI GIAO VIỆC

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.