TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

REGULATIONS OF USAGE THE CAR

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

BẢNG KÊ THANH TOÁN CHI PHÍ XE Ô-TÔ

LIST OF PAYMENT FOR CAR EXPENSES

Loại xe/ Type ………………..… Biển số/ Number plate……………… Tháng/ Monthly …… Năm/ Year.…

 

Ngày/tháng

Năm/ Dated

Lộ trình/Tuyến đường/ Routes

Km phát sinh/ Km incurred

Nội dung/tên

người sử dụng/ Content/ Name of usage

Người quản lý

sử dụng xe

ký xác nhận/ The manager uses the car for certification

Ghi chú/ Notes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng/ Total

 

 

 

 

Số Km đầu kỳ/ Km of the beginning of the period:                           Định mức/ Qouta:       + Nhiên liệu/ Fuel: ……………. lít/Km/liter/Km

Số Km cuối kỳ/ Km of the end of the period:                                                                         + Thay nhớt/ Lubrication: ….…. lít/Km/liter/Km

Số Km được tính/ Km is calculated:                                                   + Bảo dưỡng khác/ Other maintenance: …………………………

Số lượng nhiên liệu được thanh toán/ The amount of fuel to be paid: ................................................................................................................................................................................

(Ban, phòng, đơn vị trình)/ (Board, room, unit submission)

Phê duyệt

Lái xe

Driver

 

Trưởng ban, phòng

A head of department

 

Kế toán trưởng

Chief acountant

Tổng giám đốc

Director

       

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.