CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

-------------------

 

CAM KẾT VỀ TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

 

Hôm nay, ngày ………….. tại ………….., chúng tôi gồm

 

HỌ TÊN: ...........................................................................................................................

CMND/CCCD/Passport số: ..............................................................................................

Ngày cấp:.............................................................................................................................

Nơi cấp :..............................................................................................................................

vợ/chồng

HỌ TÊN:............................................................................................................................

CMND/CCCD/Passport số: ..............................................................................................

Ngày cấp..............................................................................................................................

Nơi cấp ...............................................................................................................................

Bằng văn bản này chúng tôi khẳng định những tài sản được liệt dưới đây:

Danh sách tài sản:

-       Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số  …… tờ bản đồ số ……… tại địa chỉ ………, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ………; vào sổ cấp giấy chứng nhận số  ……… do  …………… cấp ngày  ………….

-       Quyền sở hữu đối với nhà các công trình xây dựng trên thửa đất trên

-       [TÀI SẢN KHÁC NẾU ]

tài sản riêng của vợ/chồng tôi. Tôi không hề đóng góp trong việc hình thành những tài sản nêu trên chưa một thoả thuận về việc sáp nhập những tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Ông / …………được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với những tài sản được nêu trong cam kết này theo quy định pháp luật bao gồm nhưng không hạn chế quyền chiếm hữu, khai thác, sử dụng định đoạt đối với những tài sản đó.

 

Chúng tôi xin cam đoan:

-       Những thông tin về nhân thân, về tài sản các nội dung cam kết trong văn bản này hoàn toàn đúng sự thật.

-       Khi lập cam kết này chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện, không bị lừa dối ép buộc hay nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

-       Chúng tôi hoàn toàn hiểu các quyền nghĩa vụ pháp của mình cũng như những hệ quả của việc cam kết cùng đồng ý tên xác nhận dưới đây. .

NGƯỜI LẬP VĂN BẢN

( ghi họ tên)

NGƯỜI LẬP VĂN BẢN

( ghi họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.