STT

Đọc hiểu khi phỏng vấn

TRUE

FALSE

1

Tôi thích sự thay đổi diễn ra một cách chậm rãi

I prefer when change is introduced slowly

T

S

2

Tôi không tin những lời đồn đại:

Rumor are never worth listening to:

T

S

3

Thảo luận nhóm là một cách tốt để cải thiện kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc:

Group discussions are a good way to improve communications at work:

T

S

4

Người ít nói thường không được đánh giá cao:

People who say less usually have less to offer:

T

S

5

Người ta làm việc tốt nhất nếu họ chủ động trong công việc của họ:

People work best if they have a say in the way they do it their work:

T

S

6

Khi sợ sự chỉ trích, tôi không dám phát biểu ý kiến:

When I fear criticism, I am less likely to talk:

T

S

7

Tôi hiểu rằng phân biệt đối xử hoặc quấy rối nhằm vào các dân tộc, lứa tuổi, giới tính, tôn giáo đối với nhân viên, khách hàng hoặc những người khác sẽ không được chấp nhận tại công ty:

I understand that discrimination or harassment towards different races, ages, sexes, religions, our employees, customers or others will not be tolerated at this company:

T

S

8

Mọi người đều bình đẳng như nhau:

People are created with equal abilities:

T

S

9

Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là tập thể dục và ăn uống điều độ:

The best form of health protection is to exercise and eat a well balanced diet:

T

S

10

Tôi có sử dụng các thực phẩm chức năng nhằm tăng cường sức khoẻ:

I take nutritional supplements to help support my health and energy levels:

T

S

11

Tôi rất quan tâm đến những gì mình ăn vì nó ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe:

I am very concerned about what I eat because it significantly affects my energy level and overall health status:

T

S

12

Tôi hiểu rằng nếu tôi đến làm việc cho công ty, quấy rối tình dục và phân biệt đối xử là trái pháp luật. Tôi sẽ không làm vậy. Tôi đồng ý với điều đó.

I understand that if I come to work for this company, sexual harassment and discrimination is prohibited by law. I will not do it. I agree to report

T

S

13

Tôi hiểu rằng một công ty được phép kiểm tra việc sử dụng ma túy và các chất kích thích khác từ người lao động, điều đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của người khác, hoặc trường hợp nghi ngờ sử dụng ma túy:

I understand that a company is allowed to test for drug use when an employee’s actions can affect the health or safety of others, or where three is a reasonable suspicion of drug use:

T

S

14


Tôi hiểu rằng khi vì lợi ích tốt nhất, công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên và thuê một nhà cung ứng dịch vụ bên ngoài để thực hiện công việc:

I understand there may be times when it is in a company’s best interest to eliminate an employee from its operations and hire an outside consultant or employee leasing company to perform the work:

T

S

15

Tôi sẽ sẵn sàng vi phạm quy định pháp luật nếu nó cần thiết để bảo vệ các lợi ích của công ty:

I would be willing to violate a law if it is necessary to protect the company’s interest:

T

S

16

Tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc mà không có sự giám sát:

I am comfortable working without supervision:

T

S

17

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì bất kỳ lý do nào, bất kỳ lúc nào:

Employers have the legal right to terminate an employee for any reason, at any time:

T

S

18

Tôi có máy tính để làm việc ở nhà

I have a computer that I use at home:

T

S

19

Tôi có thẻ thư viện:

I like a library card:

T

S

20

Tôi thích được làm việc theo nhóm:

I like working in a team:

T

S

21

 Trường hợp được tuyển dụng, bạn sẽ đóng góp cho công ty như thế nào?

How do you intend to add value to this company if you are hired?

T

S

22

Ba cuốn sách hay nhất mà bạn đã đọc là gì?

What are the three greatest books you have read?

T

S

23

Bạn đã đọc những gì liên quan đến công việc khi nộp đơn?

What do you read that is related to the job you are applying for?

T

S

24

Tôi đang cố gắng cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình bằng cách:

I am working to improve my communication skills by:

T

S

25

Tôi thường xuyên tập thể dục thể thao:

I engage in the following exercise on regular basis:

T

S

26

Bạn đã làm gì để tìm hiểu về công ty và hoạt động kinh doanh của của chúng tôi?

What have you done to learn about our company and the business we are in?

T

S

27

Theo kinh nghiệm của tôi, các công ty có thể cải thiện hoạt động bằng việc:

In my experience, companies can improve themselves when they:

T

S

28

Các điểm mạnh của tôi là:

My greatest personal attributes are:

T

S

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.