..................… , ngày … tháng … năm 20 …

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

1.     Họp giới thiệu

.......................................................................................................................................................................................                                                                                        .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2.     Họp nội quy, quy chế
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3.     Chương trình chi tiết

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Người hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Thời gian hoàn thành đề tài
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

SINH VIÊN THỰC TẬP

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN

PHÒNG NHÂN SỰ

 

 

 

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Họ và tên:

Chức vụ:

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.