BẢO MẬT THÔNG TIN
CONFIDENTIALITY

1.      Mỗi Bên nghĩa vụ bảo mật các Thông tin mật của bên kia cam kết chỉ sử dụng các thông tin đó cho mục đích thực hiện Hợp đồng này.

Each party shall keep confidential the other party’s Confidential Information, and shall use it only for the purposes of this Agreement.

2.      Một Bên không bị xem vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều này trong các trường hợp sau:

Notwithstanding clause 1, it shall not be a breach of this Agreement for a party to disclose the other party’s Confidential Information:

a.       Trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc theo quyết định, bản án của quan nhà nước thẩm quyền;

if required to do so, and to the extent required, by statute, statutory regulation, or the order of a court or tribunal of competent jurisdiction;

b        Trường hợp tiết lộ thông tin cho các bên vấn pháp luật /hoặc vấn khác nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này;

by reason of disclosure of this Agreement to its legal and other professional advisers for the purpose of taking advice; or  

c        Cung cấp thông tin cho nhân viên, nhà thầu, đối tác của mỗi bên cho mục đích thực hiện Hợp đồng này.

to its employees, officers, or Buyers strictly for the purposes of performance of this Agreement.

3.      Trong trường hợp phải tiết lộ thông tin cho các nhân viên, đối tác, nhà thầu hay khách hàng theo quy định của pháp luật hoặc quy định của Hợp đồng này, Mỗi Bên nghĩa vụ áp dụng những biện pháp hợp nhằm bảo đảm các nhân/tổ chức tiếp nhận thông tin nghĩa vụ bảo mật các thông tin như các Bên trong Hợp đồng này.

Each party shall take all reasonable steps to ensure that any of its employees, Buyers, or officers to whom it discloses the Confidential Information of the other party shall keep it confidential to the same extent as the disclosing party is obliged to under this Agreement.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.