ĐIỀU ...... CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này bị chấm dứt trong trường hợp xảy ra các sự kiện sau đây:

a. Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng (90) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm.
b. Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể
c. Theo thoả thuận giữa các Bên
d. Một Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng trước ít nhất 90 ngày. 
e. Các trường hợp khác theo Hợp đồng này và/hoặc theo quy định pháp luật


ARTICLE ...... TERMINATION

This Agreement shall be terminable by an occurrence of one of the reasons below:
a. Breach of any material term or condition of this Agreement, if the defaulting Party fails to remedy such default or breach in ninety (90) days from the date of written notice or request from the non-defaulting party.
b. Dissolution, or liquidation, or insolvency, or bankruptcy of any of the parties;
c. By mutual agreement between the Parties;
d. On ninety (90) days written notice from one party to the other.
e. Other cases as prescribed in this Agreement and/or any provisions of law.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.