ĐIỀU KHOẢN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN
NO PARTNERSHIP OR AGENCY

1.   NO PARTNERSHIP OR AGENCY

1.1  Nothing in this agreement is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between any of the parties, constitute any party the agent of another party, or authorise any party to make or enter into any commitments for or on behalf of any other party [except as expressly provided in this Agreeement].

1.2 Each party confirms it is acting on its own behalf and not for the benefit of any other person.

 

 

1.    MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN

1.1. Không nội dung nào trong hợp đồng này được hiểu là hình thành một doanh nghiệp, một quan hệ hợp tác kinh doanh, đại lý hay uỷ quyền nào giữa các bên để hành động với tư cách đại diện cho bên kia [trừ trường hợp các bên có thoả thuận cụ thể trong Hợp đồng này)

1.2. Mỗi bên cam kết và thừa nhận rằng bên đó hành động với tư cách và vì lợi ích của riêng mình và không hành động vì lợi ích của bất cứ bên nào.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Điều khoản này thường được sử dụng trong các hợp đồng thương mại (mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ…).

Mục đích: Mục đích của điều khoản nhằm bảo đảm rằng hợp đồng thương mại được kí kết giữa các bên không được hiểu là mối quan hệ hợp tác hay đại lý hay đại diện của nhau. Điều khoản này ngăn ngừa sự hình thành một doanh nghiệp, một mối quan hệ hợp tác kinh doanh, đại lý hay đại diện (những quan hệ mang tính dài hạn)  không cần thiết và có thể tạo ra những nghĩa vụ pháp lý cho các bên tham gia. Các nghĩa vụ pháp lý không cần thiết ở đây có thể là các nghĩa vụ thuế hay nghiêm trọng hơn là việc một bên phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của bên kia.

Khoản 2 của điều khoản mẫu nhằm mục đích xác định các bên ký kết hợp đồng tham gia hợp đồng vì lợi ích của chính mình và không đại diện hay vì lợi ích của một bên thứ ba nào khác. Điều này giúp phòng ngừa rủi ro hợp đồng trở nên vô hiệu do giả tạo và buộc các bên chịu trách nhiệm đối với hành vi của chính mình.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.