MẪU ĐIỀU KHOẢN THÔNG BÁO 
Mọi thông báo, yêu cầu hoặc thư từ liên lạc được đưa ra hoặc thực hiện theo Hợp Đồng Khung này đều phải bằng văn bản và được giao trực tiếp hoặc được gửi qua đường bưu điện có báo phát hoặc bằng email gửi tới người nhận xác định theo địa chỉ của mỗi Bên được nêu ở phần đầu của Hợp Đồng Khung này hoặc gửi tới địa chỉ theo thông báo hợp lệ của mỗi bên cho bên kia tại từng thời điểm. Một thông báo hoặc trao đổi được coi là đã được gửi và đã được nhận hợp lệ:

(a)       Nếu được giao trực tiếp, vào ngày đã giao; hoặc

(b)       Nếu được gửi bằng bưu điện, vào ngày làm việc thứ năm sau ngày gửi; hoặc

(c)       Nếu được gửi bằng email, vào ngày gửi. 

Để chứng minh việc gửi thông báo hoặc thư từ liên lạc khác, cần phải chứng minh việc giao trực tiếp đã được thực hiện hoặc bì thư chứa thư từ liên lạc đã được ghi đúng địa chỉ và đã được gửi bưu điện, email đã được gửi đúng địa chỉ, tùy từng trường hợp.

INFORMATION CLAUSE
Notices, demands or other communications required or permitted to be given or made hereunder shall be in writing and delivered personally or sent by first class post with recorded delivery or by email addressed to the intended recipient at the address of each Party as first above written in this Framework Agreement or to other address as any party may from time to time duly notify to the other. Any notice or other communication shall be deemed to have been given and received:
(a)       if delivered, on the date of delivery; or
(b)       if sent by post, on the fifth working day after it was put into the post or sent by courier; or
(c)       if sent by email, on the date of sending.
In proving the giving of a notice or other communication, it shall be sufficient to prove that delivery was made or that the envelope containing the communication was properly addressed and posted, that the email was properly addressed and sent, as the case may be.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.