MẪU ĐIỀU KHOẢN VỀ TỪ BỎ QUYỀN SONG NGỮ 

WAIVER

 

MẪU 1

1. Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo hợp đồng này hoặc pháp luật chỉ có hiệu lực nếu được đưa ra bằng văn bản và sẽ không bị xem là từ bỏ quyền/biện pháp khắc phục đó hay bất kỳ quyền/biện pháp khắc phục khác đối với bất kỳ vi phạm tiếp theo.
A waiver of any right or remedy under this agreement or by the laws shall only be effective if given in writing and shall not be deemed a waiver of any subsequent breach or default.​
 
2. VIệc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền/biện pháp khắc phục nào của một bên theo quy định trong hợp đồng này hoặc pháp luật, sẽ không bị xem là từ bỏ, giới hạn hay hạn chế  việc thực hiện quyền đó hay bất cứ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Việc thực hiện một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo quy định của hợp đồng này hoặc pháp luật sẽ ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiếp tục thực hiện quyền/biện pháp khắc phục đó hay bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục khác.
A failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall not constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict any further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of any right or remedy provided under this agreement or by law shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

MẪU 2

Việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào bởi một bên theo quy định hợp đồng này hoặc theo quy định pháp luật bị xem là từ bỏ, ngăn cản hay giới hạn việc thực hiện quyền/biện pháp khắc phục đó hay bất kỳ quyền/biện pháp khắc phục nào khác,
No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.
 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.