CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGĂN CHẶN

(V/v giải chấp, mua bán, tặng cho căn nhà số XYZ)

 

Kính gửi:        - NGÂN HÀNG [……]

- PHÒNG CÔNG CHỨNG  [……]

- ỦY BAN NHÂN DÂN  [……]

                                   

Tôi tên: ……………………………………………. sinh năm: ............................................            

CMND số: …………………. cấp ngày …………… tại .....................................................

Thường trú  : .........................................................................................................................

Tạm trú: .................................................................................................................................

Tham khảo:

Tôi viết đơn này kính trình bày một việc như sau:

Ngày [……]tại phòng công chứng số [……] tôi và bà K; Sinh năm: [……], CMND số [……] cấp ngày [……] tại [……]; Hộ khẩu thường trú: [……] đã ký hợp đồng vay tiền với nhau.

, thời hạn vay là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 21/5/2007, lãi suất là 02%/năm, phương thức và thời hạn thanh toán là khi đến hạn hợp đồng vào ngày 21/5/2007 thì bà K phải trả đủ cho tôi số vay và lãi. XYZTheo thỏa thuận tôi cho bà K vay 70 lượng vàng 24K 9,999 (bảy mươi lượng vàng) để bà K mua căn nhà số

Khi đến thời hạn trả nợ tôi đã yêu cầu bà K thanh toán như đã cam kết nhưng cho đến thời điểm này đã bà K vẫn cố tình chưa thanh toán.

cho Ngân hàng [……] để vay số tiền 210.000.000đồng (hai trăm mười triệu đồng) với thời gian đáo hạn là [……]. XYZSau đó tôi được biết bà K có thế chấp căn số

  Nay tôi được biết bà K đang làm thủ tục giải chấp căn nhà nêu trên tại Ngân hàng [……] để làm thủ tục mua bán, tặng cho căn nhà này với người khác nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho tôi.

Vì vậy, để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của tôi theo đúng quy định của pháp luật, bằng đơn này tôi đề nghị Quý cơ quan không làm thủ tục cho bà K giải chấp căn nhà trên hoặc chứng nhận cho bà K được mua bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp căn nhà XYZdưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ ai do hiện nay tôi đang làm thủ tục khởi kiện bà K tại tòa án. Tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung trình bày trong đơn.

Rất mong được sự quan tâm xem xét giải quyết của Qúy cơ quan.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

 

….,  ngày …. tháng …. năm….

                     Kính đơn           

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.