CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ..                                                                    

Người khởi kiện: ......................................................................................................................  Sinh năm:        

CMND số: ....................,cấp ngày.................... , tại CA Tỉnh.................... ....................

Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................

Trú tại:.......................................................................................................................................         

Số điện thoại: ............................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan/ nơi làm việc:..............................................................................................

Người bị kiện:.........................................................................................................................

Sinh năm: .................................................................................................................................

CMND số: ....................cấp ngày....................   tại CA Tỉnh....................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................

Trú tại:....................................................................................................................................... .

Địa chỉ cơ quan/ nơi làm việc:..............................................................................................

Số điện thoại: ............................................................................................................................

Nội dung khởi kiện:

Tôi và ông/bà ...................  đã đăng ký kết hôn hợp pháp vào năm ................... theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn  số ................... ngày … tháng … năm … do Ủy ban nhân dân xã ..................., huyện ..................., tỉnh ...................cấp.

Sau một thời gian chung sống giữa chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn về quan điểm sống, xích mích khiến cho cuộc sống chung không được hạnh phúc, mục đích của hôn nhân không đạt được. Đỉnh điểm nhất là mâu thuẩn diễn ra vào ngày … tháng … năm … và sau đó ....................................................................................................................................     

....................................................................................................................................................

Kính thưa Quý tòa !

Cả hai đã được gia đình hai bên hoà giải, hàn gắn tuy nhiên Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã đổ vỡ, mục đích của hôn nhân không đạt được. Do vậy để ấn định cuộc sống của hai bên và không làm ảnh hưởng đến các con, tôi làm đơn này kính xin Quý Tòa xét xử giải quyết cho tôi được ly hôn với ông/bà .

1.     Về con chung

Chúng tôi có … người con chung, một là cháu ………… sinh ngày .../.../… – Giấy khai sinh số ... quyển số ... cấp ngày .../.../… do ......................cấp và cháu ………… sinh ngày .../.../.... – Giấy khai sinh số ... quyển số ... cấp ngày .../.../.... do ......................cấp. Hiện tại tôi/ông/bà đang trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu và hiện nay các cháu đang sống cùng tôi/ông/bà.

2.     Về tài sản chung:

Không có tài sản chung ( Nếu có tài sản thì phải ghi rõ tên tài sản, địa chỉ tài sản, tên đăng ký sở hữu tài sản..)

3.     Về nợ chung:

Không có nợ chung ( cần ghi rõ tên chủ nợ, số nợ, thời điểm phát sinh)

Rất mong quý Tòa chấp thuận yêu cầu của chúng tôi!

 

 

……., ngày….tháng….năm….

Người khởi kiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.