CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN RÚT YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ

              Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN [……..]     

                        

Tôi tên : ……………………………………………. sinh năm: ...........................................            

CMND số: …………………. cấp ngày …………… tại .....................................................

Thường trú  : .........................................................................................................................

Tạm trú: .................................................................................................................................

Tham khảo:

Bị đơn trong vụ án [……..] do bà X và ông T làm nguyên đơn.

Tôi xin trình bày sự  việc như sau:

= 1.467.200.000 đồng (một tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng), tương đương 169,62 lượng vàng SJC. Để từ đó tính theo tỷ lệ 1/8 buộc tôi phải thực hiện nghĩa vụ cho ông T và Bà X. Tôi nhận thấy Quyết định của hội đồng định giá là không có cơ sở nhưng do Bà P đã để thất lạc giấy tờ nên chúng tôi chưa thể cung cấp cho Quý Toà những chứng cứ đó được. 2 x 14.000.000/m2. Cụ thể, Hội đồng định giá đã lấy tổng diện tích 104,8m2 (là giá thị trường đối với diện tích đất hợp pháp được nhà nước công nhận) làm căn cứ để tính cho cả diện tích đất 34m2Qua thông tin được biết từ Bà P (người có quyền và nghĩa vụ liên quan), chúng tôi được biết căn nhà chúng tôi đã bán cho bà X có phần diện tích bị vi phạm lộ giới được đền bù với giá rất thấp là 1.110.000 đồng/m2. Nhưng tại biên bản xác định hiện trạng và định giá sơ bộ tài sản ngày [……..] theo quyết định trưng cầu giám định số [……..] của Tòa án nhân dân [……..], Hội đồng định giá đã dùng giá 14.000.000/m

 

  để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi một cách kịp thời và đúng pháp luật. Nhưng nay bà Phương đã tìm lại những giấy tờ trên và bà đã trực tiếp thông báo cho chúng tôi đồng thời cung cấp chứng từ này cho Toà án . Do đó xét thấy yêu cầu xin định giá lại của chúng tôi không còn cần thiết. 2Nên ngày 24 tháng 5 năm 2005 chúng tôi đã nộp đơn đề nghị Quý Tòa cho định giá lại phần diện tích nằm trong lộ giới là 31,60 m

Vì vậy chúng tôi làm đơn này đề nghị Quý toà xem xét chấp nhận cho chúng tôi được rút yêu cầu định giá lại diện tích đất vi phạm lộ giới trong đơn ngày 24/5/2005.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn./.

 

[……..], ngày …. tháng …. năm …..

Người Làm Đơn

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.