CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm ……….

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀNKính gửi : Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận…

Tôi tên là      : ………………………………………
Sinh ngày      : ……… tháng ……… năm …………
Dân tộc         : ………………
Hiện ngụ tại : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………...
Làm việc tại bộ phận (Tổ sản xuất) : ……………………………………….
Phòng, Ban (Phân xưởng) : ……………..………………………………….
Tên đơn vị : …………………………………………………………………
Địa chỉ : ……..……………………………………………………………...
Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gởi đến Liên đoàn Lao động Quận…để xin được kết nạp vào Tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Tôi hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng.
Kính mong được chấp thuận của Tổ chức Công đoàn.
Chân thành cám ơn.

 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(ký tên và ghi rõ họ tên)

                       

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.