CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

TPHCM, ngày …… tháng …… năm 2017

ĐƠN XIN SAO CHỤP TÀI LIỆU

Kính gửi: Tòa án nhân dân.....................................................................………………...........…..

Tôi là luật sư.................................................... Thuộc Đoàn Luật sư...................................................................................................

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ông(Bà)....................................................................................................................

Trong vụ án dân sự ..............................................................................................................................................................................

Vụ án hiện đang được thụ lý giải quyết tại...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Nay để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự và theo quy định tại Khoản …….Điều …… Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015.

Kính đề nghị cấp lãnh đạo Tòa án nhân dân ................................................................ tạo điều kiện cho tôi được sao chụp các tài liệu trong hồ sơ vụ án bao gồm các bút lục dưới đây để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự theo quy định của pháp luật.

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Rất mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi./.

Trân trọng cám ơn!

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.