THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển: ……………………………………….......................…..Mã số:……………................................................................

Nơi đăng ký làm việc:……………………………………………………………....................................................................................
Vị trí dự tuyển lần trước...................................................................... Thời gian:…………..............................................................

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:………………………………………..    Ngày sinh:………………

Giới tính:  Nam ¨       Nữ  ¨

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:

 

Số CMND/ Hộ chiếu:                            do                          cấp ngày……./……../….. …….  Dân tộc:…………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng:         …../…../…..                     Nơi kết nạp Đảng:.........................................................................

Tình trạng hôn nhân:                  ¨ Độc thân                 ¨ Đã lập gia đình                             ¨ Ly hôn

Điện thoại liên hệ:

-          Trong giờ hành chính: …………………………...................

-          Ngoài giờ hành chính:…………………………....................

Email:.........................................................................................

Ngày có thể bắt đầu đi làm:……………………………..................

Mức lương yêu cầu:……………………………….......................

II. Quá trình đào tạo:

Trình độ

Tên trường đào tạo

Ngành học

Thời gian

Xếp loại

Điểm TB

PTTH             

 

 

 

 

 

Trung cấp     

 

 

 

 

 

Cao đẳng     

 

 

 

 

 

Đại học          

 

 

 

 

 

Trên Đại học  

 

 

 

 

 

Các chứng chỉ khác

 

Trình độ Ngoại ngữ

Tiếng Anh :     ¨TOEIC…..                    ¨TOEFL…..                     ¨IELTS…….

Ngoại ngữ khác:

III/ Quá trình công tác (kể cả bán thời gian)

Thời gian

Tên công ty/Đơn vị công tác

Chức vụ

Mức lương

Lý do thôi việc

Từ/

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
IV. Chi tiết về kinh nghiệm công tác:
 (Các công việc chính đã từng đảm trách)

......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
V. Kế hoạch phát triển sự nghiệp/Nguyện vọng cá nhân:.
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................                           
VI. Một số phẩm chất, kỹ năng đặc biệt

Hãy tóm tắt phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và các kinh nghiệm khác (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………........................................                          
VII. Thành phần giao đình (cha, mẹ, anh/chị/em ruột, vợ/chồng, con):

TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Quan hệ

Nghề nghiệp - Nơi làm việc

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Bạn biết thông tin tuyển dụng này thông qua:

¨ Website của Techcombank

¨ Báo giấy

¨ Người thân

¨ Báo điện tử

¨ Khác (ghi rõ)

 IX. Người có thể tham khảo thông tin:

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ, số điện thoại liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.

Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin về cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho  Ngân hàng  trong quá trình thẩm tra.

 

………, ngày    tháng     năm 200

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.