CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN RÚT YÊU CẦU

(V/v thi hành án đối với bản án bản án số […....]ngày […....]”

 

Kính gửi : - CƠ QUAN THI HÀNH ÁN […....]

                                           - ÔNG/BÀ CHẤP HÀNH VIÊN […....]

 

Tôi tên là: …………………………….sinh năm:..................................................................

CMND  số :………………..cấp ngày ……………………. tại............................................

Thường trú: ...........................................................................................................................

Tham khảo:

Là người được thi hành án theo bản án số […....]ngày […....] của Toà án nhân dân  […....]  và theo bản án số  […....]  ngày  […....] của Toà phúc thẩm -Toà án nhân dân […....].

Nay tôi làm đơn này đề nghị với Quý cơ quan sự việc như sau:

-Ngày ……….tháng……….năm ……… tôi đã làm đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu bị đơn là  […....]  phải trả cho tôi số tiền  […....] đồng làm một lần theo đúng nội dung của Bản án dân sự sơ thẩm số […....]ngày […....] của Toà án nhân dân  […....]  và theo bản án số  […....]  ngày  […....] của Toà phúc thẩm -Toà án nhân dân […....] đã tuyên.

Sau đó ngày […....] Trưởng cơ quan thi hành án […....] đã ra quyết định thi hành án số […....] và số […....] để thi hành các bản án nêu trên và hiện tại vụ việc này đang được Cơ quan thi hành án […....] tiếp tục tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh của bị đơn đang rất khó khăn nên không thể có tiền thanh toán hết cho tôi vào một lần được. Vì thế bị đơn cùng các con của bà đang cùng tôi thương lượng về cách thức trả nợ số tiền nêu trên.

Do đó, để có thời gian thực hiện việc thương lượng nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên trong việc thi hành án. Tôi làm đơn này xin rút yêu cầu thi hành án của mình. Kính đề nghị Trưởng cơ quan thi hành án […....] và ông/bà chấp hành viên […....] xem xét chấp nhận đề nghị này của tôi. Tôi cam đoan rằng yêu cầu của tôi là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với yêu cầu của mình.

Rất mong Quý cơ quan tận tình giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng  cảm ơn./.

 

[…....], ngày … tháng … năm ….

Kính đơn

 

 

                                                              

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.