CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ

 

Kính gửi:  - TÒA ÁN NHÂN DÂN [………]

Tôi tên là: …………………………...Sinh năm:...................................................................

CMND số: ………….. cấp ngày …………. tại ...................................................................

Thường trú: ...........................................................................................................................

Là nguyên đơn/ bị đơn trong vụ án ......................................................................................

Tôi xin trình bày nội dung sự  việc như sau:

Tham khảo

            Trong thời kỳ hôn nhân, tôi và ông […….] đã được bố mẹ ông […….] tặng cho căn nhà […địa chỉ….] theo hợp đồng tặng cho nhà số […….]  tại phòng công chứng […….].

            Đến năm […….] tôi và ông […….] đã ly hôn với nhau theo Quyết định thuận tình ly hôn sơ thẩm số […….] ngày […….]của Tòa án nhân dân quận […….]. Tuy nhiên khi ly hôn chúng tôi không yêu cầu tòa án giải quyết về tài sản mà thống nhất tự thoả thuận với nhau, nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thoả thuận được về căn nhà […….]. Vì thế tôi đã làm đơn khởi kiện đề nghị Toà án nhân dân […….] giải quyết chia tài sản chung để tôi được hưởng ½ giá trị của căn nhà trên theo quy định của pháp luật.  Mặc dù người đại diện theo uỷ quyền của tôi đã đưa ra nhiều phương án giải quyết đối với ngôi nhà nhưng ông […….] vẫn không chấp nhận.

            Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Quý Tòa lập hội đồng định giá để định giá đối với căn nhà trên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên trong vụ án cũng như có sở để Toà án tính án phí khi xét xử sơ thẩm.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

……., ngày….. tháng …..năm …….

                  Người làm đơn

 

                                                          

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.