CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------------

                                           ..........................., ngày ...... tháng ...... năm 20…...

ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Kính gửi:       - Trưởng Công an quận/ huyện: ...............................................................................................................................

                      - Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận/ huyện: ..............................................................................................

Tôi tên là: ....................................................................................................................................................................................................
Thường trú tại: .......................................................  và hiện đang ở tại: ...................................................................................................

CMND số……………...........................cấp ngày ……............................ nơi cấp: ......................................................................................

Tôi xin trình bày sự việc xảy ra vào hồi …… ngày …… mà tôi là người bị hại …… trong vụ việc này:

Trình bày diễn biến sự việc xảy ra:
.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Hình sự, Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự, tôi làm đơn này kính mong:

1.  Khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của: ....................................................................................................................................................................................................................

2.  Yêu cầu anh/chị ...........................bồi thường thiệt hại đối với tổn hại về sức khỏe đã gây ra và những chi phí phát sinh cho tôi như cấp cứu, phẫu thuật điều trị.

3.  Xử lý trách nhiệm hình sự một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với anh: .....................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ bệnh án và các kết luận giám định về tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                                                                                                                                      NGƯỜI LÀM ĐƠN

 Nơi nhận:

- CA quận/ huyện... ……;

- VKSND quận/ huyện …….;

    

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.