CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN YÊU CẦU LUẬT SƯ THAM GIA BẢO VỆ QUYỀN LỢI

Kính gửi:

Chúng tôi đứng tên dưới đây là:

1/Bà: ....................................................... Sinh năm:.......................................................................

2/Ông:..................................................... Sinh năm:.......................................................................

Thường trú:......................................................................................................................................

Là: (nguyên đơn/bị đơn)................................................................................................................

Trong vụ án:.....................................................................................................................................

Hiện đang được Tòa án nhân dân thụ lý xét xử

Để quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi được bảo đảm, chúng tôi đã nhờ Luật sư [……………] thuộc Công ty Luật [……………] tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi tại Tòa án nhân dân [……………]

Rất mong quý Cơ quan chấp thuận

Xin chân thành cảm ơn!

 

                                                                                    …., ngày …. tháng …. năm …

                                                                                                Người yêu cầu 
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CÔNG TY LUẬT […………………….]

GĐKHĐ số: [………….]

Chấp nhận đơn yêu cầu của Ông/bà:...........................................................................................

Chúng tôi đề cử Luật Sư [……………] của – thuộc Công ty Luật [……………] tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho … trong vụ án … tại Tòa án Nhân dân [……………]

Đề nghị quý Tòa và các Cơ quan chức năng chấp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho Luật S ư [……………] tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính chào./.

                                                                                    ….., ngày … tháng … năm …

                                                                                                Giám đốc

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.