Ngày – Tháng – Năm

Tên liên lạc


CHỦ ĐỀ: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

 

Kính gửi :__________________

 

Xin trân trọng thông báo chúng tôi đã cho ra một sản phẩm mới vô cùng đặc biệt – [TÊN SẢN PHẨM]. Sau đây chúng tôi xin nói về tính năng/chức năng đặc biệt của sản phẩm này:……………

 

Không có một sản phẩm nào khác có thể cạnh tranh với [TÊN SẢN PHẨM MỚI] về cả tính năng lẫn giá cả.

 

Vui lòng xem tài liệu đính kèm. Nếu quý khách gọi điện đặt hàng đến số máy [……] trong ngày [….] sẽ được giảm giá [….]% trên hoá đơn mua hàng.

 

Chúng tôi mong sớm nhận được cuộc gọi của quý khách !

 

Trân trọng,

 

[TÊN CỦA BẠN]

[CHỨC VỤ CỦA BẠN]

[SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN]

[EMAIL CỦA BẠ[email protected]ÔNG TY CỦA BẠN.COM]

Ngày – Tháng – Năm

Day – Month – Year

Tên liên lạc

Contact Name

 

CHỦ ĐỀ: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI


OBJECT: NEW PRODUCTS ANNOUNCEMENT

 

Kính gửi :__________________

Dear :__________________

 

Xin trân trọng thông báo chúng tôi đã cho ra một sản phẩm mới vô cùng đặc biệt – [TÊN SẢN PHẨM]. Sau đây chúng tôi xin nói về tính năng/chức năng đặc biệt của sản phẩm này:……………

We are pleased to announce that we have launched a new and unique product – [PRODUCT NAME]. [SPECIFY CAPABILITIES/FEATURES]

 

Không có một sản phẩm nào khác có thể cạnh tranh với [TÊN SẢN PHẨM MỚI] về cả tính năng lẫn giá cả.

No competing product comes close in terms of features and price.

 

Vui lòng xem tài liệu đính kèm. Nếu quý khách gọi điện đặt hàng đến số máy [……] trong ngày [….] sẽ được giảm giá [….]% trên hoá đơn mua hàng.

Please review the enclosed brochure. If you are interested and respond by calling [TELEPHONE NUMBER] to place an order by [DATE], you will be entitled to a special [%] discount on the normal purchase price.

 

Chúng tôi mong sớm nhận được cuộc gọi của quý khách !

We look forward to receiving your call soon!

 

Trân trọng,

Sincerely,
 

[TÊN CỦA BẠN]

[YOUR NAME]

[CHỨC VỤ CỦA BẠN]

[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN]

[YOUR PHONE NUMBER]

[EMAIL CỦA BẠ[email protected]ÔNG TY CỦA BẠN.COM]

[[email protected]]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Mẫu thông báo được sử dụng trong trường hợp các doanh nghiệp muốn thông báo về sản phẩm mới của doanh nghiệp tới khách hàng cũng như người sử dụng sản phẩm.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.