CÔNG AN TỈNH/TP………….

(1)……………………………….

Mẫu HK10 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỘ KHẨU

XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN …………………..

 

 

 

 

 

QUYỂN SỐ:……………

- Bắt đầu ngày: ………………................….

- Kết thúc ngày: ..........................................

 

(1) Công an quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh

 

TT

HỌ VÀ TÊN CỦA NGƯỜI YÊU CẦU GIẢI QUYẾT

NỘI DUNG YÊU CẦU GIẢI QUYẾT

HỒ SƠ KÈM THEO

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN HỒ SƠ

TRẢ KẾT QUẢ

GHI CHÚ

 

 

Họ và tên người nhận

Nhận ngày, tháng, năm

Hẹn trả kết quả ngày, tháng, năm

Trả ngày, tháng, năm

Kết quả giải quyết

Người nhận
(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.