Mẫu HS8- Báo cáo tổng hợp số lượng người có công - Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …../BC-

…., ngày … tháng … năm .....

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG

Tính đến ngày …… tháng …… năm…….

Kính gửi: …………………………

TT

Tên đối tượng

Tổng số NCC đã xác nhận

NCC hiện đang hưởng trợ cấp

Thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng

Ghi chú

Năm cũ chuyển sang

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số hiện hưởng

Năm cũ chuyển sang

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số hiện hưởng

1

Người HĐCM trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Người HĐCM từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Liệt sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của một liệt sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của hai liệt sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của ba LS trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người đảm nhiệm thờ cúng liệt sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vợ (chồng) liệt sĩ hưởng trợ cấp tái giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 21% - 40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 41% - 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 61% - 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bệnh binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 61% - 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

a) Người HĐKLC bị nhiễm chất độc hóa học:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 21% - 40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 41% - 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 61% - 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Con đẻ của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 61% - 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ TQ và làm nghĩa vụ quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Người có công giúp đỡ cách mạng

- Hưởng trợ cấp hàng tháng

- Hưởng trợ cấp một lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: Đơn vị có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, sửa đổi tiêu đề, nội dung, đối tượng báo cáo cho phù hợp.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.