Mẫu M-14- Thông tư 24/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 30/07/2014

 

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO CẤP CHO NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG
ĐA CẤP

 

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHỨNG CHỈ
ĐÀO TẠO CƠ BẢN VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

Ảnh của người tham gia BHĐC (cỡ 3x4)
Đóng dấu giáp lai

Ông/bà:  ……………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………….....

CMTND/Hộ chiếu số: ………………………………….........

Cấp ngày: ……………………tại ……………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………..

Đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp tại: (doanh nghiệp) ……………………………………………….

Từ ngày …………………….. đến ngày ……………….........

 

Số: ……………………….

Ngày cấp: ……………….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.