MẪU M-15- Thông tư 24/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

MẪU CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC

VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO
……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHỨNG NHẬN 
HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO
KIẾN THỨC VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Họ và tên: …………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………

CMTND/Hộ chiếu số: ……………………………………….

Cấp ngày: ……………… tại ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp từ ngày ………. đến ngày ……………………………………..

Ảnh 
3 x 4
Đóng dấu giáp lai

 

 

Số: ……………….

………., ngày … tháng … năm …..
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.