PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: ……………………………. Mã số Nhân viên: ............................................................

Bộ phận thực tập: ...............................................................................................................................

Nội dung đề tài: ...................................................................................................................................

1.     Khả năng ứng dụng

...........................................................................................................................................................          
...........................................................................................................................................................          
...........................................................................................................................................................

2.     Nhược điểm

...........................................................................................................................................................          
...........................................................................................................................................................          
...........................................................................................................................................................

3.     Ý kiến đánh giá chung

...........................................................................................................................................................          
...........................................................................................................................................................          
...........................................................................................................................................................

4.     Ý kiến của phòng nhân sự

...........................................................................................................................................................          
...........................................................................................................................................................          
...........................................................................................................................................................

               TRƯỞNG BỘ PHẬN

                   PHÒNG NHÂN SỰ

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.