TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

REGULATIONS OF USAGE THE CAR

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issue:

 

                    

PHIẾU XÁC NHẬN SỬ DỤNG XE

THE VOTE CONFIRMED THE USE OF CAR

 

Tên lái xe/ Driver Name:...................................................... Ngày/ Dated:.....................................................

Nội dung đi công tác/ Content on Business:....................................................................................................

Thời gian/ Time:................................................................... Số km/ Number of km.......................................

Các phí khác/ Other costs:...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

NHÂN VIÊN LÁI XE

DRIVERS

TRƯỞNG ĐOÀN XÁC NHẬN

HEAD OF DELEGATION CONFIRMED

 

                       

                                                           

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.