Mẫu số: 105 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

.............................................

.............................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

.................., ngày ........... tháng ........... năm........

 

QUYẾT ĐỊNH UỶ THÁC ĐIỀU TRA

           

Tôi: .........................................................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:..............................ngày..........tháng ........ năm    

của.....................................................................................................................................................

vụ án hình sự...................................................................................................................................

xảy ra tại: ........................................................................................................................................

          Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ Điều 36 và Điều 171 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Uỷ thác cho ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

tiến hành một số hoạt động điều tra sau: ....................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết quả điều tra và hồ sơ gửi đến........................................................................................

............................................................................................................................................... trước ngày..........tháng..........năm.............................................................................................................

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ..............................................................................

Nơi nhận:

- VKS.....................................................

- Cơ quan điều tra được uỷ thác điều tra;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.