Mẫu số 01

(Kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Graphic1

NGUY HIỂM SINH HỌC

Cấp độ an toàn sinh học: …………………………………………………………………..

Người chịu trách nhiệm về an toàn sinh học: .…………………………………………..

Số điện thoại trong trường hợp khẩn cấp: ……………………………………………….

Số điện thoại cơ quan: ………………………..Số điện thoại nhà riêng: ……………….

Người chịu trách nhiệm có tên trên có quyền cho phép đối tượng có liên quan ra vào khu vực xét nghiệm

 

1. Màu sắc của biển báo:

- Màu nền của biển báo là màu vàng;

- Màu của chữ và biểu tượng là màu đen.

2. Kích thước: Khổ giấy A4.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.