Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm

Họ và tên:                                                         sinh ngày ...... /……./…… Nam , Nữ 

Số chứng minh nhân dân: ......................................................................................................

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:..................................................................................

Số sổ BHXH: ...........................................................................................................................

Số điện thoại:……………..……..…Địa chỉ email (nếu có)..............................................

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:........................................................................

Nơi thường trú..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (1):..................................................................................................................

 Tình trạng sức khỏe : .............................................................................................................

Chiều cao (cm): ……………………….. Cân nặng(kg): ...................................................

Trình độ giáo dục phổ thông: ................................................................................................

Ngoại ngữ:…………………………….Trình độ:................................................................

Tin học: …………………….………....Trình độ:................................................................

Trình độ đào tạo:

Số TT

Chuyên ngành đào tạo

Trình độ đào tạo (2)

1

 

 

2

 

 

….

 

 

Trình độ kỹ năng nghề (nếu có)............................................................................................

Khả năng nổi trội của bản thân

...........................................................................................................................................................

I. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Số

TT

Tên đơn vị

đã làm việc

Thời gian làm việc

(Từ ngày…/…/….đến ngày. ../…/…)

Vị trí công việc đã làm

1

 

 

 

2

 

 

 

…..

 

 

 

Mức lương (trước lần thất nghiệp gần nhất):.......................................................................

Lý do thất nghiệp gần nhất:....................................................................................................

II. TÌNH TRẠNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆN NAY

 Đã liên hệ tìm việc làm ở đơn vị nào (từ lần thất nghiệp gần nhất đến nay):................

....................................................................................................................................................

III. NHU CẦU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

1. Tư vấn

Chính sách, pháp luật về lao động việc làm  Việc làm 

Bảo hiểm thất nghiệp  Khác 

2. Giới thiệu việc làm

Vị trí công việc:.......................................................................................................................

Mức lương thấp nhất:..............................................................................................................

Điều kiện làm việc:.................................................................................................................

Địa điểm làmviệc:………  ……..Khác: ...............................................................................

Loại hình đơn vị: Nhà nước; Ngoài nhà nước; Có vốn đầu tư nước ngoài

  ………, ngày...... tháng...... năm ...........

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(2) Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ nghề, chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 03 tháng, sơ cấp từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.