ĐƠN VỊ :.................
ĐỊA CHỈ: ................                                                                     
Mẫu số 02 - BH - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp 

THẺ QUẦY HÀNG

                                         Ngày lập thẻ..............................Tờ số: ..............................................

- Tên hàng : .................................................. Quy cách: .............................................................................................................................

- Đơn vị tính: ................................................ Đơn giá: ................................................................................................................................

 

 

Tên

 

Tồn

Nhập từ

 

Nhập

Cộng

tồn đầu

Xuất bán

Xuất khác

 

Tồn

Ngày tháng

người bán

hàng

đầu ngày (ca)

kho trong ngày (ca)

khác trong ngày (ca)

ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

 

Lượng

 

Tiền

 

Lượng

 

Tiền

cuối ngày (ca)

A

B

1

2

3

4 = 1+2+3

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                                                              (Ký, họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.