Mẫu số (Form) 02
Kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
------------

THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
ELECTRONIC VISA

                                          Số: ……...………………/EV
                                          No

                                          Mã: …………………………
                                         
Code

 

HỌ TÊN: …………………………………………………………………………………………….
Full name

NGÀY THÁNG NĂM SINH: ………………………………………………………………..…………………………...
Date of birth

MANG HỘ CHIẾU CỦA NƯỚC
Holding passport of country …………………………………………………………………….………………………

SỐ HỘ CHIẾU:……………………………  THỜI HẠN ĐẾN:………………………
Passport number                                              Date of expiry

THỊ THỰC CÓ GIÁ TRỊ MỘT LẦN, TỪ NGÀY            ĐẾN NGÀY
Good for single entry valid from ………………………….. until……………………..

Được nhập cảnh qua cửa khẩu …………………………………………………….
Allowed to entry through…………………………………….. checkpoint

Mục đích nhập cảnh:
Purpose of entry

Tên cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh (nếu có):
Name of hosting organisation in Vietnam (if any)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Address

Số điện thoại: ……………………………………………………………………..
Telephone

TRẺ EM CÙNG HỘ CHIẾU ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐI CÙNG (NẾU CÓ):
Granted E-visa Accompanying children (if any)

 

 

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
Vietnam Immigration Department

 

Mã vạch

 

 

 

 

         

Ghi chú:

- Hệ thống tự động sinh số thị thực điện tử độ dài 9 số và 2 chữ cái có cấu trúc như sau: NNN/EV

Trong đó:

+ NNN: là dãy số tự nhiên từ 000000001-999999999 (9 số);

+ EV: Evisa (2 chữ cái viết hoa).

- Code: là mã hồ sơ điện tử.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.