Mẫu số 08- Đơn đề nghị cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Theo nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ảnh 2x3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên (Chữ in hoa có dấu): ………………………..Nam/Nữ ......................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………….Dân tộc:.............................................

3. Số CMND/hộ chiếu/căn cước công dân:... cấp ngày…… tại .........................................

4. Điện thoại liên hệ: …………………………….Email: ........................................................

5. Quê quán: .......................................................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................

7. Chỗ ở hiện nay: ...............................................................................................................

8. Đơn vị công tác hiện nay: ………..Địa chỉ:…………..; Chức vụ: .....................................

9. Trình độ chuyên môn cao nhất (TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư,): ...............................

10. Trình độ ngoại ngữ (tên ngoại ngữ + trình độ): ..............................................................

11. Trình độ tin học: .............................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Tham gia khóa đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức:

- Từ ngày: ……………………………………đến ngày:.......................................................... ;

- Số chứng chỉ:…………………………………; ngày cấp: ....................................................

2. Thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng đại học và trung cấp chuyên nghiệp (nếu có):

- Số thẻ: ...............................................................................................................................

- Ngày cấp:………………………………………..; nơi cấp ....................................................

3. Quá trình công tác:

TT

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

Thời gianThời gian

Ghi chú

Từ

Đến

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

4. Tổng thời gian giảng dạy hoặc làm công tác quản lý, nghiên cứu, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:.... năm.

5. Tổng thời gian làm việc liên tục trong một lĩnh vực liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo:.... năm.

III. HỒ SƠ KÈM THEO

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tôi thấy bản thân đáp ứng đủ tiêu chuẩn kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Tôi cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính hp pháp của hồ sơ kèm theo./.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.