Mẫu số 08-kèm theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

(Tên tổ chức, cá nhân):
..............……

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..

……….., ngày …… tháng …… năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI THÔNG TIN
CỦA THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN

Kính gửi: ……………………………………………………………… (1)

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………….………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..………………………….

Điện thoại: …………………………; Fax: …………………………; Email: …………………………………………….

Đề nghị được xác nhận thay đổi thông tin đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam sau đây:

1. Đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản sản xuất trong nước

TT

Tên thương mại

Số tiêu chuẩn công bố áp dụng

Mã số sản phẩm

Thông tin đã được xác nhận

Thông tin xin được thay đổi

1

         

2

         

2. Đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu

TT

Tên thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Hãng, nước sản xuất

Mã số sản phẩm

Thông tin đã được xác nhận

Thông tin xin được thay đổi

1

         

2

         

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

_______________

(*) Số đăng ký nhập khẩu.

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.