Mẫu số 09- Đơn đề nghị cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Theo nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

1. Họ và tên (Chữ in hoa có dấu): ………………………..Nam/Nữ .........................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………….Dân tộc:................................................

3. Số CMND/hộ chiếu/căn cước công dân:... cấp ngày…… tại .................................................

4. Điện thoại liên hệ: …………………………….Email:............................................................

5. Quê quán: ................................................................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................

7. Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................................

8. Đơn vị công tác hiện nay: ………..Địa chỉ:…………..; Chức vụ:..........................................

9. Trình độ chuyên môn cao nhất (TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư,): .....................................  

10. Trình độ ngoại ngữ (tên ngoại ngữ + trình độ): ....................................................................

11. Trình độ tin học: ....................................................................................................................

12. Số thẻ kiểm định viên chất lượng GDNN: ……/………… cấp ngày................................ ,

thời hạn sử dụng:.........................................................................................................................

13. Lý do đề nghị cấp lại thẻ kiểm định viên: .............................................................................

Kính đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xem xét cấp lại thẻ kiểm định viên cho tôi.

Tôi cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị này./.

 

 

, ngày.....tháng....năm……
 Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.