Mẫu số: 104

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An  ngày 14/12/2017

 

.........................................

.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................................

......., ngày ........... tháng ........ năm.......

 

 

QUYẾT ĐỊNH TÁCH VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Tôi: .....................................................................................................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:...........................ngày............tháng............năm...................

của.......................................................................................................................................................................................................................

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ Điều 36 và Điều 170 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tách hành vi ...........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

của bị can ..................................................................................................................................................................................................

theo Quyết định khởi tố bị can số: .............................ngày ............. tháng ........... năm..................................

của....................................................................................................................................................................................................................

thuộc vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:......ngày.........tháng........năm....

của ..................................................................................................................................................................................................................

để điều tra về tội .................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................….. quy định tại Điều...................... Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ..........................................................................................................................

Nơi nhận:

- VKS ..................................

- Hồ sơ mỗi vụ án 02 bản.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.