Mẫu số 11

1. Kích thước và quy cách:

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có kích thước 19 cm x 26 cm, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen

- Quốc hiệu và dòng chữ "Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp" in màu đỏ.

2. Nội dung:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

CERTIFICATE OF INSTITUTIONAL ACCREDITATION

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT

LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

<NAME OF ACCREDITATION ORGANIZATION>

<TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH>

CERTIFIES THAT

CÔNG NHẬN

<NAME OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING PROGRAMME, LEVEL> OF <NAME OF TRAINING INSTITUTION>

<TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRÌNH ĐỘ> CỦA <TÊN CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN>

has met the required vocational education and training programme accreditation standards issued by the Minister of Labour - Invalids and Social Affairs.

đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Total score achieved: ...................................

This certification is valid until ........................

Tổng số điểm đạt được: ..............................

Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày .......

………,………………………….
<HEAD OF ACCREDITATION ORGANIZATION>

…….., ngày….. tháng….. năm …..
<NGƯỜI ĐNG ĐẦU TCHỨC KIỂM ĐỊNH>(1)

 

Registration number: ....................................

Decision number: .........................................

S đăng ký: (2)/(3)

Quyết định số: (4)

Hướng dẫn:

(1): Người đứng đầu Tổ chức kiểm định đối với đơn vị sự nghiệp, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc đối với doanh nghiệp.

(2): Số thứ tự của giấy chứng nhận, theo thứ tự sắp xếp giấy đã cấp trong từng năm.

(3): Năm cấp Giấy chứng nhận.

(4): Số Quyết định công nhận kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, ngày ký.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.