Mẫu số: 138

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

 

Hồi .......... giờ ......................   ngày......... tháng .........   năm ...................tại.....................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ........................... ………………………………………………………………………………………………… Điều tra viên

thuộc Cơ quan............................................................ ……………………………………………… chủ trì khám nghiệm.

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................... ...........................

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................  Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát..................................................................................................................................................................

Ông/bà ..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  là người chứng kiến.

Với sự tham dự của (1):

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................  

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................  

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

Căn cứ Điều 178 và Điều 201 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ: ................................................................................................................................................................................ ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: ................................................................................................ ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (2) :

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

 

 

(1) Nhà chuyên môn, bị can, bị hại hoặc người làm chứng...;

(2) Ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

Hiện trường và quá trình khám nghiệm(3):

............................................................................................................................................................................... .................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ ................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(3) Mô tả khái quát toàn cảnh hiện trường; mô tả tỉ mỷ, chính xác đồ vật, dấu vết trong mối quan hệ giữa chúng ở hiện trường; tóm tắt quá trình khám nghiệm, phát hiện và thu lượm dấu vết.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Dấu vết, tài liệu và mẫu vật thu được(4):

................................................................................................................................................................................. ...............................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ .......................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Những dấu vết, tài liệu và mẫu vật trên được thu lượm, bảo quản đưa về Cơ quan..........

..........................................................................................................................................................................................  để xử lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã(5) : ............................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(4) Ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm;

(5) Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường.

 

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi.........giờ................ngày...........tháng ......... năm.............

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm (nếu có):................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ TRÌ KHÁM NGHIỆM

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

 

 

 

NGƯỜI  LẬP BIÊN BẢN

 

 

...........................................................................

NHỮNG NGƯỜI THAM  DỰ

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.