Mẫu số: 139

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG

 

Hồi .......... giờ ......................   ngày......... tháng .........   năm ...................tại.....................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................   

thuộc Cơ quan............................................................................................................................ chủ trì khám nghiệm.

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................  Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát..................................................................................................................................................................

Ông/bà ..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  là người chứng kiến.

Với sự tham dự, tham gia của (1):

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................  

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................  

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

Căn cứ Điều 178 và Điều 201 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông: ...................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: ............................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (2) : .............................................................................. ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................... ......

 

 

(1) Nhà chuyên môn, bị can, bị hại hoặc người làm chứng...;

(2) Ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

Hiện trường và quá trình khám nghiệm:

1. Hiện trường của đoạn đường nơi xảy ra tai nạn:

............................................................................................................................................................................... .................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. Ghi nhận việc đánh số thứ tự theo số tự nhiên vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết: .............................................................................................................................................................................................. ...............................................

................................................................................................................................................................................ ................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. Xác định điểm mốc và một trong các mép đường nơi xảy ra tai nạn làm chuẩn: .........

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. Mô tả theo số thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết:.....................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

5. Phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh thu được (Ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm): ............................................................................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................................................. ...............................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh trên được thu lượm, bảo quản đưa về Cơ quan ........................................................................................................................................................................................... để xử lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã (vẽ sơ đồ hiện trường, chụp ảnh, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường):  ...........................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi.........giờ................ngày...........tháng ......... năm.............

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông (nếu có):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

KIỂM SÁT VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ TRÌ

KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 NGƯỜI THAM  DỰ, THAM GIA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.