Mẫu số: 14

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An


..............................................................................

..............................................................................

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ...........................

 

.........................................., ngày ........... tháng ........... năm...................

 

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI VIỆC GIẢI QUYẾT

NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................................................................................

Căn cứ (1) ...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

   Căn cứ Điều (2) ................... và Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số:.................................................. ngày...........tháng ............ năm............................ của ...............

về việc:............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

xảy ra tại ........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ........................................................................................................

Nơi nhận:

- VKS.............................................

- (3) ..................................................

- ........................................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

   

...............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ lý do phục hồi việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Ghi rõ: Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS theo thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm;

(3) Người tố giác, báo tin về tội phạm hoặc cơ quan kiến nghị khởi tố.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.