CHỈ BẢN

Số:………………………………...…..…...

Lập ngày:………………………........…

Tại ……………………………….…..…...

ĐP………………………………….............

TW………………………………….....….

Công thức vân tay

                               …………………………………………………………………………..…

Họ tên:……………………………………………. Nam/nữ; sinh ngày ……/..…../………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………………………..……………………...…...

Nơi trú:…………………………………………………………………………………...………..

Lập về việc:………………………………………………………………………………………….

Cán bộ lập CB:…………………………  Cán bộ phân loại: …………………………

Cán bộ sắp xếp:………………………… Cán bộ KT phân loại:……………………

Mẫu số: 187

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12 /2017

(Nơi dán vạch)

Cái phải

16      Trỏ phải

Giữa phải

8      Nhẫn phải

Út phải

16

 

8

 

4

4       Cái trái

Trỏ trái

2      Giữa phải

Nhẫn trái

1         Út trái

 

2

 

1

 

In 4 ngón chụm tay trái

 

 

 

 

 

 

In 2 ngón cái

In 4 ngóm chụm tay phải

Cái trái

Cái phải

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bàn tay trái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bàn tay phải

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.