Mẫu số: 51

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An 2017    

...........................................

...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................... .....,ngày .... tháng ..... năm…
 


                             QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ (*)     

Tôi: ............................................................................................................................................................   

Chức vụ: ...................................................................................................................................................  

Căn cứ Quyết định thi hành án số: ..............................ngày ......... tháng ........ năm........... đối với........

Căn cứ Công văn số:.................................................................................................. ngày......... tháng ...
..... năm..............  của.................................................................. yêu cầu truy nã.....................................

Căn cứ Điều 364 Bộ luật Tố tụng hình sự; các điều 13, 15, 24, 32 và 100 Luật thi hành án hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Truy nã đối với: ..........................................................................................................................................
Giới tính:.....................................................................................................................................................     

Tên gọi khác: .............................................................................................................................................  

Sinh  ngày.............tháng...........năm..................tại:....................................................................................

Quốc tịch:.....................................; Dân tộc:.......................... ................; Tôn giáo:..................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..............................................................................................................

cấp ngày............tháng...........năm ........................ nơi cấp: ........................................................................

Quê quán: ....................................................................................................................................................  

Nơi cư trú: ...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

Chỗ ở của người bị kết án phạt tù: .............................................................................................................  

Họ tên bố: ...................................................................................................................................................

Họ tên mẹ: ...................................................................................................... ...........................................

Đặc điểm nhận dạng:

- Chiều cao..................................................................................................................................................

- Màu da..................................... ................................................................................................................

- Tóc.................. .........................................................................................................................................

- Lông mày..................................................................................................................................................

- Sống mũi..................................................................................................................................................

- Dái tai......................................................................................................................................................

- Mắt .........................................................................................................................................................

Đặc điểm khác: .........................................................................................................................................  

Tội danh bị kết án: ....................................................................................................................................  

Án phạt: ...............................................................................................................................  Trốn ngày ..
. tháng ......  năm ......... Chỗ ở trước khi trốn: ...........................................................................  
Bất kỳ người
nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an,
Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay
cho ............................................................................................................................ ..............................

Địa chỉ: ……............................................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................................................................................   

Nơi nhận:

- VKS, Tòa án .........................................................

- Cục QLXNC, Phòng QLXNC..............................

- Cục Cảnh sát truy nã tội phạm;.............................

- Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm..........................

- Cơ quan hồ sơ .......................................................

- Công an huyện (quận, thị xã, TP) ........................

- Công an xã (phường, thị trấn) ..............................

- Nơi gửi khác..........................................................................   

- Hồ sơ 02 bản.

(*) Sử dụng cho Cơ quan thi hành án hình sự trong trường hợp bị án tại ngoại bỏ trốn.

Ghi chú: Quyết định truy nã được thông báo công khai để mọi người phát hiện, bắt người bị truy nã

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.